Joanna Klara Borzymek

Św. Jan Chrzciciel w Wyszkowie

Autor: Joanna Klara Borzymek

Kapliczka z figurą św. Jana Chrzciciela, woj. mazowieckie, Wyszków nad rzeką Bug, ulica Świętojańska, skrzyżowanie z ulicą Dworcową, w pobliżu Ronda im. Stanisława Wróbla ps. ,,Jaskółka”. Kapliczka powstała dzięki inicjatywie Społecznego Komitetu Budowy Kapliczki Św. Jana w Wyszkowie: Rafała Salwina, Sławomira Wiśniewskiego, Marka Owsianki oraz księdza Romana Karasia, a także dzięki firmie Granity Skwara. Kapliczka została zbudowana z granitu, natomiast figura jest z brązu. Poświęcenia kapliczki dokonali: ks. dr kan. Zdzisław Golan i ks. kan. Roman Karaś. Na kapliczce wyryta jest błagalna prośba: ,, Święty Janie Chrzcicielu módl się za nami”, a także data 2022. Kapliczkę odsłonięto 26 czerwca br. Akt erekcyjny po odczytaniu został uwieczniony w murach kapliczki, a o to jego treść: „Kościół katolicki w szczególny sposób podkreśla wielką misję Jana Chrzciciela. 24 czerwca obchodzony jest dzień jego narodzin. Św. Jan Chrzciciel już w łonie matki napełniony był Duchem Świętym, był prorokiem, który został posłany, aby przygotować naród wybrany na przyjście oczekiwanego od tysięcy lat Mesjasza. Popularność św. Jana Chrzciciela i jego wyjątkowa rola w dziejach odkupienia świata to fakt, że był on bezpośrednim zwiastunem Pana Jezusa. Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co Bóg jest łaskawy”.

Lokalizacja kapliczki:

52.603124, 21.455113

Podziel się z innymi