Matka Boża w Bieli

Autor: Anna Buczyńska

Już od czasów wczesnośredniowiecznych, kiedy następowała powolna chrystianizacja na naszych ziemiach, rozwinął się również kult chrześcijański. Zanim zaczęto wznosić świątynie w nowo powstających osadach, na ich obrzeżach przy rozdrożach stawiano krzyże, a w późniejszych czasach także kapliczki. Oznaczały one szlak wędrowny, jak i miejsce odpoczynku, modlitwy dla podróżnych. Dziś, widząc taki obiekt z dala w szczerym polu, zastanawiamy się, dlaczego tam stoi. A to po prostu jest znak, że niegdyś prowadziła tamtędy droga. Na przestrzeni wieków rozwijał się również kult świętych i na dowód głębokiej wiary stawiano ku ich czci kapliczki. Niekiedy przypisywano świętym nadzwyczajną moc, wówczas budowano takie obiekty w intencji wdzięczności za opiekę czy ocalenie. Z pewnością i ta kapliczka została wybudowana w Głupicach – Parceli w jakimś konkretnym celu. Niestety nikt z mieszkańców nie umiał opowiedzieć jej historii. Pytałam w różnych instytucjach, bez efektu. Pięknym zwyczajem jest ten, że we wsi Głupice podzielono obowiązki – to znaczy wybrana część mieszkańców opiekuje się daną kapliczką i trzeba przyznać robią to świetnie. Tu figura Matki Bożej tonie w bieli. Domek, w którym stoi przepasany jest wstęgami w różnych kolorach. Przyjemnie jest przystanąć tutaj by przy śpiewie ptaków, szumie drzew i zadumać się 
w modlitwie.

Lokalizacja kapliczki:

51.4745608, 19.3647992

Podziel się z innymi