Adam Murawski

Św. Katarzyna Aleksandryjska w Lidzbarku

Autor: Adam Murawski

Ta figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej znajduje się na dziedzińcu przedzamcza zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Znamienne jest to, że ustawiono ją tam, zanim oficjalnie ta święta została uznana za patronkę kolejarzy polskich. Wykonana jest z piaskowca, pochodzi z 1756 r. Rzeźba świętej ma silnie pofałdowane szaty, w lewym ręku trzyma miecz, w drugiej ręce ma gałązkę palmową, z tyłu jej nóg stoi duże koło na którym była łamana – są to nieodzowne atrybuty tej świętej. Sama postać góruje na wolutowym postumencie ozdobionym z przodu bogato płaskorzeźbionym herbem biskupim, wskazującym jednoznacznie na fundację dworską biskupa Adama Stanisława Grabowskiego. Inskrypcja z tyłu cokołu głosi: „Memoriae S. Catharinae Virg. et. Mart P. Adam Stanislaus Episcopus MDCCLVI” – tłum. z łac.: „Pamięci świętej Katarzyny dziewicy i męczennicy P. Adam Stanisław biskup 1756”. Figura należy do jednych z czołowych dzieł rokokowych na Warmii. Była ona dotąd przypisywana francuzowi Piotrowi Coudrayowi, a nawet warszawskiemu rzeźbiarzowi Franciszkowi Antoniemu Vogtowi. Jednak, według najnowszych badań, wykonanie tej figury należy łączyć z poza warmińskim warsztatem Jana Jerzego Plerscha. Podczas II wojny światowej nieznani sprawcy rozbili głowę świętej. W czasie powojennym, na podstawie zachowanych przedwojennych materiałów ikonograficznych, udało się zrekonstruować brakującą część figury. Dziś nadal cieszy oko turystów odwiedzających zamek w Lidzbarku Warmińskim oraz kolejarzy. Wszak św. Katarzyna Aleksandryjska w drugiej połowie XIX w. została uznana patronką kolejarzy polskich.

Lokalizacja kapliczki:

54.124923, 20.583411

Podziel się z innymi