Kościerzyna – kapliczka trzech patronów

Autor: Adam Murawski

W Kościerzynie jadąc ulicą Wojska Polskiego z kierunku Gdańska, Gdyni i Tczewa po prawej stronie ulicy przed Rondem Kaszubskim znajduje się nietypowa kapliczka przydrożna. To 12-tonowy głaz zwieńczony dużym krzyżem w którym wykute są trzy prostokątne nisze. Są one zaszklone. W centralnej, największej znajduje się figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata oraz w bocznych umieszczonych z prawej strony głazu znajdują się figury: świętego Andrzeja Boboli i Matki Bożej Królowej Polski. W dolnej części krzyża wyryto białego orła w złotej koronie, a pod nim napis BÓG / HONOR / OJCZYZNA. Kapliczka ta może sprawiać wrażenie pomnika upamiętniającego dwa ważne dla tego miasta wydarzenia: powrót Kościerzyny w granice Rzeczypospolitej oraz 100-lecie Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”. Pomysłodawcą i fundatorem tej kapliczki jest były senator RP, Waldemar Bonkowski. Kupił on od właściciela terenu, spółki Energa S.A. kawałek działki w centrum miasta (około 40 m²), na skarpie przy ul Wojska Polskiego. Sfinansował całe przedsięwzięcie i 14 sierpnia 2020 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie kapliczki trzech patronów przez biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej, ks. Arkadiusza Okroja. Sama uroczystość poświęcenia kapliczki poprzedziła uroczysta Msza św. koncelebrowana, w intencji Ojczyzny. Odprawiona o godz. 11.00 w kościele p.w. Świętej Trójcy w Kościerzynie pod przewodnictwem ks. bp Arkadiusza Okroja. Następnie odbył się przemarsz wszystkich uczestników uroczystości z kościoła przed kapliczkę, gdzie nastąpiło jej uroczyste odsłonięcie i poświęcenie. Na czele kolumny maszerowała orkiestra wojskowa i kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. W uroczystościach wzięli udział m. in.: ks. Prałat Jan Antoni Ostrowski, kapelan kolejarzy diecezji pelplińskiej, ks. prof. Jan Perszon, Zakład Teologii Fundamentalnej i Religiologii na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu, ks. Prałat Marian Szczepiński, rezydent miejscowej parafii.

Lokalizacja kapliczki:

54.122663, 17.982298

Podziel się z innymi