Kapliczka Matki Bożej w Pelplinie

Autor: Adam Murawski

Przy ul. Kościuszki w Pelplinie, obok posesji nr 54, stoi ceglana kapliczka poświęcona Matce Bożej. Fundatorami tej kapliczki, są pani Barbara Wiecka-Lewicka oraz jej małżonek Zenon Lewicki. Spełnili oni wielkie marzenie Czesławy Wieckiej, mamy pani Barbary Wieckiej-Lewickiej, która zawsze chciała zbudować kapliczkę, jako wotum dziękczynne za życie i pomyślność jej rodziny. Pani Czesławie nie było dane samej zrealizować swego marzenia. Ostatnie 12 lat swojego życia, przeleżała w łóżku złożona ciężką chorobą. Swoje cierpienie znosiła z pokorą i w milczeniu, oddając się opiece Matce Bożej. Jej córka Barbara z mężem Zenonem postanowili zostawić materialny ślad po modlitwach cierpiącej kobiety do Matki Bożej. Budowę kapliczki powierzyli Janowi Barańskiemu, murarzowi z Pelplina, który wykonał ją z czerwonej cegły. Kapliczka ma trzy kondygnacje. Niską podstawę zbudowano z trzech warstw ciosanych, polnych kamieni. Na drugiej najwyższej części ceglanej przytwierdzono od frontu czterema śrubami tablicę, na której widnieje napis: „Święta Maryjo. / Matko Boża, módl / się za nami….. A.” Trzecia, najwyższa część, również wykonana jest z czerwonej cegły. W niej znajduje się otwarta z trzech stron nisza, w której umieszczono figurkę Matki Bożej. Całość zwieńczona jest dwuspadowym daszkiem pokrytego czerwoną dachówką na szczycie którego umieszczono żelazny krzyż. Gipsową figurkę do tej kapliczki ofiarował ks. prałat Jan Edward Kulas, proboszcz parafii p.w. Świętego Jakuba Apostoła Starszego w Lubichowie, krewny rodziny Wieckich. Kapliczkę poświęcił w dniu 25 lipca 2003 r. ks. infułat Tadeusz Brzeziński, proboszcz Parafii Katedralnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie.

Lokalizacja kapliczki:

53.919066, 18.690644

Podziel się z innymi