Adam Murawski

Jeruzal – Krzyż przydrożny

Autor: Adam Murawski

Ten nowy dębowy krzyż przydrożny stojący w bliskim sąsiedztwie figury św. Floriana przed kościołem p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Jeruzalu miejscu swojego starszego poprzednika został ustawiony w czasie gdy proboszczem tej parafii był ks. Tadeusz Śnieżek (1981-1984). Ten krzyż to nie tylko miejsce kultu, ale też swoiste miejsce pamięci narodowej stanowiące wizytówkę i promocję wsi Jeruzal. Przed krzyżem znajduje się pamiątkowy obelisk, kamień na którym wykuto w 1928 r. napis: „W / 10 – LECIE / NIEPODLEGŁOŚCI / POLSKI / 11 ˖ XI ˖ 1918 – 11 ˖ XI ˖ 1928”. W 2018 r. z inicjatywy ks. Zbigniewa Płochockiego, proboszcza parafii oraz władz samorządowych gminy Mrozy przy wsparciu parafian w ramach obchodów 260-lecia zbudowania kościoła w Jeruzalu i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości do dolnej części kamienia przymocowano czterema śrubami marmurową płytę. W jej lewej części widnieje czarny rysunek krzyża pochylonego pod kontem 60 ° z zaznaczonymi konturami mapy Polski wypełnionej biało-czerwoną barwą. Pod krzyżem napis w trzech wersach „Bóg / Honor / Ojczyzna”. Z prawej strony krzyża na szerokości 2/3 tablicy napisy: „Dla nas po Bogu, największa / miłość to Polska ! / Kardynał S. Wyszyński / Kraków dnia 25 maja / W 100. Rocznicę odzyskania / niepodległości przez Polskę / A.D. 2018 / PARAFIANIE”.

Lokalizacja kapliczki:

52.065203, 21.847973

Podziel się z innymi