Najświętsza Panienka na Gburach

Autor: Monika Macioszek

Słupowa kapliczka, z charakterystycznej czerwonej cegły z około 1900 roku stanowi cenny przykład „małej architektury” w siołkowickim krajobrazie. Usytuowana na prywatnej posesji w Starych Siołkowicach przy ulicy Michała 41. W dolnej niszy znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca Pietę, w górnej figura Matki Boskiej z dwoma klęczącymi aniołkami. Kapliczka uległa znacznemu zniszczeniu, wpłynęły na to szkodliwe działania czynników atmosferycznych oraz woda, która podczas powodzi Tysiąclecia w 1997 roku dotarła tu z rzeki Odry, oddalonej o kilka kilometrów od obiektu. Za sprawą zaangażowanych mieszkańców oraz Rady Sołeckiej, po wpisaniu obiektu do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego, została w 2007 roku wyremontowana przy współfinansowaniu Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich ze środków EFRWP.

Prawdopodobnie została wybudowana w tym miejscu przez ówczesnych właścicieli, by zachować w pamięci przekazywaną przez lata legendę. Przed wiekami, gdy zaczęto budować kościół parafialny, (znajdujący się w środkowej części dzielnicy zwanej Gbury), na posesji, gdzie stoi omawiana kapliczka (która jest na początku tej gburskiej dzielnicy, ale też bliżej środka wsi), gromadzono wszelki materiał potrzebny do wybudowania w tym miejscu kościoła. Jakież było zdziwienie budowniczych, cieśli, którzy rankiem zgłosili się na plac budowy i zastali go pustym. Wszelki materiał zniknął i znalazł się w miejscu, gdzie kościół się obecnie znajduje. Przez kilka dni dochodziło do takiej sytuacji, aż wreszcie postanowiono zmienić planowaną lokalizację i kościół wybudowano w samym środku bogatej, gburskiej dzielnicy, gdzie służy swoim mieszkańcom po dzień dzisiejszy.

Lokalizacja kapliczki:

50.806153, 17.7691902

Podziel się z innymi