Mirosław Szostak

Święta Katarzyna z peronu w Opolu

Autor: Mirosław Szostak

Dworzec kolejowy Opole. Wielokrotnie na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku korzystałem z tego dworca i obecnie nie przypominam sobie abym zwrócił uwagę na kapliczkę na peronie drugim. Właśnie w chwili obecnej stoi tu kapliczka Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej patronki kolejarzy.

Nie znalazłem też żadnego opisu historii powstania czy osoby która by była zorientowana w temacie. Sądzę zatem że została ustawiona w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Zapewne dzięki staraniom prężnie odradzającego się wówczas NSZZ Solidarność i jego bogobojnym działaczom. Zapewne oni po dziś dzień dbają o figurę i jej otoczenie.

Lokalizacja kapliczki:

50.1903000, 18.4640000