Kapliczka w Lipniszkach na Białorusi

Autor: Kazimierz Niechwiadowicz

Z Lipniszek jest blisko do kilku historycznych miejsc wielkiego Księstwa Litewskiego, które przed wojną były w granicach państwa polskiego i w których nadal mieszka sporo naszych rodaków: Lida, Gieraniony, Traby, Iwie, moje rodzinne miasteczko Sobotniki, mała wioska Trokiele z kościołem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny który jest głównym sanktuarium Maryjnym diecezji grodzieńskiej.

Jeżeli turysta znajdzie się w miasteczku Lipniszki, to zobaczy godną uwagi przydrożną kapliczkę z Jezusem trzymającym krzyż na plecach. Ten nieduży pomnik zbudowany w 1890 roku przez lipniskich parafian jest białoruską kulturowo-historyczną wartością. Kapliczka jest umieszczona na miejscu, gdzie wcześniej stał kościół zbudowany w 1804 roku, który spalił się w 14.02.1890 roku. Wcześniej w tym samym miejscu stał kościół Świętego Kazimierza fundacji króla Zygmunta I z 1510 roku, który spłonął na początku 18go wieku. Kościół obecny, już w innym miejscu, zaczęto budować w 1900 roku przez proboszcza ks. Jana Mokrzeckiego, przy pomocy finansowej dziedzica Stanisława Wolskiego i pracy parafian. Nowa świątynia została konsekrowana w 1927 roku przez arcybiskupa wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego.

(…) W Lipniszkach mieliśmy pięciominutowy postój. Ruszyliśmy dalej ze skraju dużego placu, na którym w XIX wieku stały sukiennice zbudowane w stylu neogotyckim. Zbliżyliśmy się do prostopadłej do naszej jazdy ulicy i stojącego przy niej drogowskazu wskazującego w prawo kierunek na Iwie, a w lewo na Trokiele i Woronowo oraz osobno na Gieraniony. Przy tej samej ulicy, ale trochę dalej stał kolejny drogowskaz. Jedno jego ramię było skierowane prosto na Trokiele i Woronowo, drugie w prawo na Gieraniony i Sobotniki za dużą murowaną kapliczką z Jezusem trzymającym krzyż na plecach. My skręciliśmy na Iwie, a ja tęsknym okiem i myślami podążyłem utartym szlakiem do mojego miasteczka, a za niedługo byłem tam nareszcie fizycznie (…).

Z mojej książki Nad Gawią, Poznań 2018 i 2019.

Lokalizacja kapliczki:

54.006317, 25.607125

Podziel się z innymi