Święta Barbara z kopalni „Budryk”

Święta Barbara z kopalni Budryk - Kazimierz Gajek

Autor: Kazimierz Gajek

Najstarsza wzmianka o Ornontowicach znajdujących się na Górnym Śląsku pochodzi z 1300 roku. A jak Górny Śląsk to i węgiel, którym ta ziemia stoi. Nie może być zatem inaczej i tu, w Ornontowicach działa Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk.

Kościół katolicki 4 grudnia obchodzi uroczystość św. Barbary – jednej z najbardziej czczonych świętych chrześcijańskich. Jest patronką m. in. górników, hutników, artylerzystów i flisaków. Tradycja obchodzenia Barbórki w Polsce pojawiła się w 1354 r. Z końca XV w. znana jest, pochodząca z dokumentu księcia oświęcimskiego Janusza, forma Barbora; ona dała początek Barbórki na Śląsku.

Dzień 4 grudnia jest tradycyjnym wielkim świętym górników nazywanym popularnie Barbórką. W tym dniu zwyczajowo odbywają się wyzwoliny na rębacza – czyli wprowadzenie młodych górników do zawodu. Święto to z typowo religijnego stopniowo przekształciło się w bardzo świecką tradycję ludową. W czasach okupacji hitlerowskiej i stanu wojennego, św. Barbarze – opiekunce ludzi podziemia – polecała się polska konspiracja. Święta jest też opiekunką rodzin i dobrej śmierci. Należy do tzw. 14 pomocników w potrzebie.

Właśnie w tym uroczystym dniu w 1998 r. postawiono kapliczkę ze św. Barbarą przy miejscowym kościele pw. św. Michała Archanioła ufundowaną przez Zarząd KWK Budryk S. A. i NSZZ Solidarność.

Lokalizacja kapliczki:

50.1786118, 18.7647228

Podziel się z innymi