Zygmunt Dziedziński

Figura w Tokarni

Figura w Tokarni

Kapliczka św. Jana Nepomucena

Tokarnia, woj. świętokrzyskie ( Muzeum Wsi Kieleckiej).

Kapliczka św. Jana Nepomucena pochodząca z miejscowości Podzamcze Piekoszowskie.

Kapliczkę wykonano w roku 1844 z wapienia pińczowskiego. Na postumencie kapliczki wyryto motto, które obecnie jest słabo widoczne. Fundatorem figury była Teresa Buchoska-Okońska. Kapliczka odnowiona została w latach 30 XX wieku przez właściciela folwarku Szydłówek Mariana Grzegorzewskiego.

Św. Jan Nepomucen był w XIV wieku kanonikiem w katedrze św. Wita w Pradze i jednocześnie Ordynariuszem ówczesnego biskupa. Został posądzony o spisek przeciwko królowi czeskiemu Wacławowi IV, i skazany na śmierć przez zrzucenie z mostu Karola do rzeki Wełtawy.

Uważany jest za patrona, który strzeże mostów, chroniącego przed powodzią oraz patrona tonących.

Podziel się z innymi