Zofia Wieczorek

Kapliczka szafkowa

Kapliczka z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej

Kapliczka szafkowa z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Kapliczka przymocowana do słupka metalowego wokół ogrodzenia.

 

Historia Kapliczki

Według opowiadań przekazywanych przez rodziców swym dzieciom, kapliczkę postawiono po ogromnym pożarze lasu jaki miał miejsce kilka lat przed II Wojną Światową. Szalejący na dużej przestrzeni ogień podchodził prawie pod zabudowania. Wówczas z domów wyniesiono obrazy Matki Bożej i ustawiono w kierunku lasu. Niedługo potem nastąpiła zmiana kierunku wiatru i pożar ugaszono. Jako akt wdzięczności za ocalenie z żywiołu postawiono na skraju lasu kapliczkę. Wiosną 1946 roku grupa sąsiadów postanowiła odnowić kapliczkę po zniszczeniach wojennych.

Józef Hartulik – stolarz – wykonał kapliczkę z drewna a podstawę pod nią wykonali Franciszek Kempa i Wilhelm Fronia. Wewnątrz umieszczono figurę Matki Boskiej Loretańskiej. Fakt ten udokumentowano „protokołem” z podpisami fundatorów i świadków tego wydarzenia. Dokument ten umieszczono w butelce oraz w specjalnym pojemniku pod kapliczką. Od tego czasu piecze nad kapliczką sprawowały Anna Skorupa i Albina Czempka.

W maju, koło kapliczki, odbywały się nabożeństwa, odmawiano Litanię do Matki Boskiej Loretańskiej i śpiewano pieśni majowe. Po śmierci Anny i Albiny opiekę nad kapliczką przejęły – Małgorzata Miklasińska i Gertruda Foltyn. Kapliczka była kilkakrotnie zdewastowana, a w 1997 roku skradziono figurkę. 3 maja 1997 roku postawiono w tym samym miejscu nowa kapliczkę szafkową łącznie na żeliwnym słupie i ogrodzeniem.

Kapliczkę wykonał Józef Brożek z Ćwiklic, pozostałe prace wykonali członkowie rodzin opiekujących się tym obiektem. Fakt ten również został odnotowany i ponownie zabezpieczony dla wiadomości potomnych.

Podziel się z innymi