Zofia Dolewka

Krzyż przy Inflanckiej

Krzyz przy Inflanckiej

Ku pamięci powstańcom styczniowym

Łódź, skrzyżowanie Łagiewnickiej z Inflancką.

W tym miejscu w roku 1863r. zostali pochowani powstańcy styczniowi.

W tamtym czasie był tu las. Krzyż jest odnawiany przez urząd miasta.

Podziel się z innymi