Zenon Wijata

Kapliczka w Jabłecznej

Kapliczka nad brzegiem Bugu

Jedna z kilku kapliczek w otoczeniu Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej.

Lokalizacja nad brzegiem Bugu w ciszy i cudach natury skłaniają do modlitwy i kontemplacji.

Do odwiedzenia tych stron skłoniła mnie jedna z katechez dla dorosłych, na które uczęszczam. Ta akurat była poświęcona ikonie.

Idąc za tą intuicją pojechałem z żoną nad Bug i zakochałem się w tych stronach i ikonie.

Podziel się z innymi