Zenon Wijata

Kapliczka św. Barbary w Jabłecznej

Kapliczka patronki górników

Kapliczka św. Barbary na dębie przy Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej.

Miło było spotkać Ślązakowi na drugim krańcu Polski kapliczkę mojej górniczej Patronki, której wstawiennictwu tak wiele zawdzięczam.

Podziel się z innymi