Zenon Wijata

Krzyż w Rudzie Śląskiej

Krzyż w Rudzie Śląskiej

Krzyż na postumencie

Krzyż drewniany na murowanym postumencie. Znajduje się on na rogu ul. ks. Niedzieli i Górnej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, w rejonie znanym starszym mieszkańcom jako Kolanijo.

Po obu stronach krzyżach umieszczono figury św. Marii Magdaleny i św. Jana. Umieszczona w przedniej części cokołu inskrypcja głosi:

O wy wszyscy, którzy przechodzicie, uważcie

jeżeli jest boleść jako boleść moja!

Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednego za nas ofiarował.

Uważ grzeszniku, jak droga jest odkupiona dusza twoja,

a jak lekomyślnie ją utracasz.

(pisownia oryginalna)

Fundatorami, wg kroniki parafialnej byli Karolina i Teodor Copikowie. Krzyż stanął w 1892 roku. Zwyczajem parafian były doroczne procesje do krzyża w Dni Krzyżowe i w dzień św. Marka. Niegdyś odprawiano przy nim nabożeństwa majowe i rózańcowe.

Dane historyczne pochodzą z książki Krzyże, figury i kapliczki przydrożne w Rudzie Śląskiej autorstwa Ireny i Andrzeja Mateoszków oraz z tablicy informacyjnej umieszczonej przy krzyżu.

Podziel się z innymi