Zenon Wijata

Krucyfiks w Rudzie Śląskiej

Krucyfiks w Rudzie Śląskiej

Kamienny krucyfiks z figurą

Kamienny krucyfiks z figurą Ukrzyżowanego Chrystusa. U Jego stóp figury Matki Bożej i św. Jana. Całość umieszczona jest we wnęce narożnej budynku stojącego na skrzyżowaniu ulic Wolności i Kościelnej w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Ruda. Na postumencie umieszczono rok budowy 1893.

Dawniej, w tym miejscu stał krzyż drewniany, ufundowany przez 22 rudzkich chłopów, 12 zagrodników oraz 12 mieszkańców zwolnionych w latach 1829-1830 od pracy pańszczyźnianej. Podczas rozbudowy kolonii robotniczej w latach 1910-1922, prowadzonej wg projektu Hansa von Pellnitz, krzyż został umieszczony w specjalnie dla niego zaprojektowanej i wykonanej wnęce. Kolonia była przeznaczona dla pracowników kopalń będących własnością rodziny Ballestremów.

Niedawno odwiedziłem pałac w Pławniowicach, będący dawną siedzibą rodu Ballestremów. Przypomniała mi się opowieść niezwykłego przewodnika, którym był ks. dr Krystian Worbs, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zarazem główny opiekun i restaurator pałacu w Pławniowicach. Opowiadał również o Ballestremach i ich dbałości o życie duchowe ludzi zamieszkujących należące do rodziny dobra. Po Ballestremach i czasach II Wojny Światowej ówczesna władza, w przeciwieństwie do poprzedniej starała się w krzyż i wiarę wyrugować z życia, zwłaszcza życia robotników.

Jako senior pamiętam czasy mojego dzieciństwa i młodości . Pielgrzymki męskie do Piekar. Wołanie śp. ks. biskupa Herberta Bednorza o niedzielę Bożą i naszą. Czy się to czerwonej władzy udało? Dziś świadczą o tym zdjęcia krzyży, kapliczek i figur przydrożnych jakie podziwiamy w galerii Konkursu, a także te tysiące innych stojące przy drogach w naszej Ojczyźnie. Ojczyznę wolną pobłogosław Panie.

Dane faktograficzne zaczerpnięto z książki Krzyże, figury i kapliczki przydrożne w Rudzie Śląskiej autorstwa Ireny i Andrzeja Mateoszków oraz z tablicy informacyjnej umieszczonej przy krzyżu.

Podziel się z innymi