Zdzisław Pilarski

Kapliczka w Chruszczynie Wielkiej

kapliczka-w-Chruszczynie-Wielkiej

Kapliczka z XVI wieku

Kapliczka w Chruszczynie Wielkiej położona jest na terenie Parafii Gorzków w Diecezji Kieleckiej. Administracyjnie wieś Chruszczyna Wielka jest sołectwem w Gminie Kazimierza Wielka, będącej siedzibą Powiatu Kazimierskiego, w Województwie Świętokrzyskim.

Kapliczka powstała – jak pokazuje data – w roku 1550. Posadowiono ją na rozstaju wiejskich dróg w centralnym punkcie wsi Chruszczyna Wielka. Główna droga stanowiła wówczas prawdopodobnie część tzw. Szlaku Jagiellońskiego z Krakowa do Wilna, co zostało usankcjonowane w ostatnich latach poprzez wpis Chruszczyny do Szlaku Jagiellońskiego. Odbywają się tu obecnie regionalne imprezy o charakterze historycznym. Według legendy – bo nie znane są historyczne zapisy na ten temat – w miejscu lokalizacji kapliczki znaleziono niegdyś znaczne skarby. Niewykluczone, że przez Chruszczynę Wielką wędrowali władcy.

Kapliczka posadowiona jest na okrągłym postumencie o wysokości ok. 2 mb.  Główna część kapliczki, to cztery filarki zwieńczone daszkiem i krzyżem, sygnowane datą 1550 r. i symbolami religijnymi. Wewnątrz kapliczki znajduje się figurka Św. Jana. Niektóre źródła podają, że chodzi o Jana Ewangelistę, wg legendy – na Chruszczynę spogląda od wieków Jan Chrzciciel.

Do kapliczki dojechać można drogą powiatową nr 0530T z Kazimierzy Wielkiej do  Proszowic. Odległość od Kazimierzy ok. 4 km, od Proszowic – ok. 15 km.

Podziel się z innymi