Wiktor Bednarczuk

Kapliczka w Świniarach Starych

Kapliczka w Świniarach Starych

Msza pod kapliczką

Prawdziwie głęboka wiarę może mieć tylko człowiek prosty.

Był 18 sierpień roku 1951, a może 1958 lub 1954 albo 195? (Dokładnej daty nie udało się nam ustalić.) Mieszkańcy Świniar i okolicznych wiosek ruszyli jak co roku spod krzyża w Świniarach Starych Kamieniu z pielgrzymką do Sulisławic. Pielgrzymka ta upamiętniała i upamiętnia do dziś cudowne opanowanie epidemii cholery w Świniarach w XIX po odprawieniu Mszy Św. i modłach przed cudownym obrazem Matki Boskiej Bolesnej Sulisławskiej.

Drogę zablokował im kordon milicji. Władze PRL-u zażądały rozejścia się pielgrzymów i oddania krzyża, który na czele pielgrzymki niósł Teofil Dziuba.. Uczestnicy pielgrzymki przełamali milicyjna blokadę. Pielgrzymka odbyła się. Teofil Dziuba został skazany przez kolegium na wysoką grzywnę. Wieś Świniary wraz z sołtysem Panem Żyłą złożyła się i grzywnę zapłacili. Ile odwagi jaką głęboką wiarę musieli mieć pielgrzymi, aby z dala od centrów gospodarczo administracyjnych stawiać opór narzuconej nam władzy. W Poznaniu, Gdańsku, czy w Warszawie protesty stawiane były w świetle jupiterów i komentowane były przez zachodnich dziennikarzy.

Pamiętajmy o swoich przodkach z naszych wiosek, to dzięki ich bohaterstwu możemy cieszyć się wolnością. Szanujmy siebie i naszych przodków , aby szanowano nas mieszkańców małych wsi i miejscowości. Weź udział we Mszy Św. poświęconej naszym przodkom i uczestnikom pamiętnej pielgrzymki w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku To Fragment zaproszenia skierowanego do parafian w roku 2007.

Poniżej treść wystąpienia wygłoszonego przez Wiktora Bednarczuka po Mszy Św.:

To tylko krzyż i chłopski rozum. Chłopski rozum to kiedyś synonim rozsądku, trzeźwego i racjonalnego myślenia. Obecnie inteligencja z „powiatowych uniwersytetów” wspomagana przez public relations próbuje, niestety z pozytywnym skutkiem, utożsamiać chłopski rozum z głupim uporem, brakiem wykształcenia i ciemnotą. Krzyż, który mógłby być symbolem jedności kulturowej Europy na gruncie kultury greckiej, judaizmu i chrześcijaństwa, czyli po prostu kultury śródziemnomorskiej, obecnie przedstawiany jest, jako symbol ciemnoty, nietolerancji i oszołomstwa. „Prawdziwy inteligent” często wstydzi się krzyża. Nie rozumiem, dlaczego prosty człowiek i skrzyżowane dwa patyki wywołują czasami u niektórych tak skrajnie negatywne czasem wręcz agresywne, ziejące nienawiścią emocje. Szanowni Państwo w tym czasie, kiedy prosty chłop Teofil Dziuba wraz z pozostałymi uczestnikami pielgrzymki zdecydowanie stawiał opór komunizmowi wielu wybitnych intelektualistów brało udział w Światowym Kongresie Pokoju, propagandowej imprezie radzieckich i polskich komunistów we Wrocławiu w 1948roku i w Warszawie w roku 1950. Niewątpliwie naprawdę wybitne umysły XX wieku dały się nabrać komunistycznej propagandzie. Chłopski rozum, polski chłopski rozum okazał się bardziej przewidujący. Chciałem inicjując organizację tego spotkania uświadomić w szczególności młodym naszym mieszkańcom, że nie tylko nie mają się, czego wstydzić, a wręcz powinni być dumni, ze swojego chłopskiego pochodzenia. Prosiłbym jednocześnie, aby pamiętali o wierze swoich rodziców i dziadków. Proszę nie ulegajcie swoistemu terrorowi intelektualnemu, mobbingowi psychicznemu i molestowaniu sumień i nie wypierajcie się w imię rzekomego postępu swojej wiary. Moje przemyślenia mówią, że skłócają ludzi i szkodzą wszystkim nie przekonania polityczne czy też światopoglądy. Wrogiem człowieka jest jego głupota. Głupota nie tyle nie przynależy do partii politycznych, co odwrotnie. Mieszka wszędzie, w wielkich miastach, na uniwersytetach, w gabinetach każdej partii politycznej i mieszka też tu u nas na wsi. Pozwólmy, aby głupotą na uczelniach zajęli się profesorowie, głupotą w partiach niech zajmą się politycy. My wyjmijmy belkę z oka swego, pomódlmy się do Ducha Świętego, aby oświecił nas dla dobra wspólnego. Proszę powtarzać nie tyle za mną, co za Błogosławionym Janem Pawłem II:

Przybądź Duchu Święty!

Przybądź!

Wejdź w samą głębię serc Twoich wiernych!

Spraw tak, aby każdy odczuwał to osobiście ku pożytkowi wszystkich.

Tak, by Bóg był wszystkim we wszystkich.

Amen.

Na zdjęciu Msza Św. Odprawiona w dniu 18.08.2007 roku pod kapliczką w Świniarach Starych gmina Łoniów pow. Sandomierz, która stoi na miejscu krzyża spod którego onegdaj ruszyła pielgrzymka do Sulisławic bezskutecznie zatrzymywana przez milicję.

Podziel się z innymi