Słup graniczny - kapliczka

We wsi Biskupice Radłowskie, położonej w powiecie tarnowskim, w gminie Radłów, przy granicy z wsią Zabawa, znajduje się gotycki słup graniczny. Wykonany jest z piaskowca pińczowskiego. Ufundował go biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, by rozdzielić dobra należące do biskupów krakowskich oraz tereny będące własnością rycerzy herbu Zabawa i definitywnie zakończyć sąsiedzkie zatargi.

Jest to najstarszy i najlepiej zachowany tego rodzaju zabytek w Polsce. Na słupie umieszczono łaciński tekst, pisany gotykiem.  W tłumaczeniu inskrypcja brzmi mniej więcej tak:

Ten znak posiadłości duchowne rozdziela i pańskie. 1450 rok 4 maj. Na prawo daję duchowieństwu, na lewo przyznaję panom.

Obok napisu umieszczono herb „Dębno” pod kapeluszem kardynalskim (jest to herb kardynała Oleśnickiego). Słup ten od samego początku był jednocześnie kapliczką. Świadczy o tym zarówno wpis na tablicy informacyjnej umieszczonej przy zabytku jak i płaskorzeźby we wnękach: Chrystusa Ukrzyżowanego, Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty. Poza tym zwieńczony był kamiennym krzyżem, który uległ zniszczeniu.

Lokalizacja kapliczki:

50.117109 N, 20.840081 E.

Podziel się z innymi