Roman Jagoda

Krzyż we wsi Długie

Krzyż we wsi Długie

Krzyż w nieistniejącej wsi

Wieś Długie w Beskidzie Niskim zaczynała się tutaj, zaraz za Wyszowatką, w miejscu gdzie stoi ten krzyż. Jeszcze przed II wojną światową wieś ta tętniła życiem.

Dziś Długie to pusta dolina. Spotkać tu można jedynie pasterzy wypasających sezonowo owce i krowy. Poza tym kilkanaście krzyży, kapliczek i dwa zabytkowe cmentarze. Są też symboliczne drzwi do łemkowskiej chaty a może do całej wsi? Na nich stare zdjęcie, historia wioski, nazwiska gospodarzy, rozmieszczenie dwóch cerkwi, ilość mieszkańców z podziałem na wyznanie i wykonywane zawody…

To drzwi do innego świata. Są zamknięte też symbolicznie, na zwykły skobel. Warto je otworzyć, przekroczyć, przeżyć niezwykły dreszcz emocji i spróbować zmierzyć się z historią tych ziem.

Podziel się z innymi