Roman Jagoda

Kapliczka w Glinicy

Kapliczka w Glinicy

Kapliczka pokutna

Glinica pow. wrocławski, gm. Jordanów.

Średniowieczna, słupowa kapliczka pokutna czy może pojednania (?). Wykuta jest z jednego bloku kamiennego. Na jej trzonie wyraźny ryt miecza. Mówi nam to jakiego narzędzia użył zbrodniarz wobec swej ofiary. Świadczy jednocześnie o pokutnym lub pojednawczym charakterze kapliczki.

Kapliczka stoi w otoczeniu świerków i kwiatów, jest dobrze zachowana, we wnęce zamykanej metalową kratą znajduje się figura Matki Bożej. Od razu widać, że jest obiektem czynnego kultu. Na terenie Śląska takie kapliczki a także krzyże pokutne stawiano od XIII do XIX wieku.

Kapliczka z Glinicy pochodzi prawdopodobnie z czasów Wojny Trzydziestoletniej a więc z połowy XVII wieku. Tego typu kapliczki, podobnie jak krzyże pokutne są dla nas cennymi zabytkami materialnymi ale jednocześnie stanowią pomniki średniowiecznego prawa karnego.

Warto dbać o takie miejsca, gdyż pozostało ich już naprawdę niewiele.

Podziel się z innymi