Roman Jagoda

Przydrożna kapliczka w Tokarni

Przydrożna kapliczka w Tokarni

Kapliczka w Parku Etnograficznym

Kapliczka przydrożna. W Muzeum Wsi Kieleckiej, a konkretnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, stoi przydrożna kapliczka przeniesiona ze wsi Bieliny. Powstała pod koniec XIX wieku i reprezentuje dość powszechny, ciekawy styl kapliczek świętokrzyskich z obszaru Łysogór.

Kapliczka wykonana jest z drewna jodłowego i ustawiona na dębowym słupie. Pokryta dwuspadowym daszkiem z blachy, z wysoką sterczyną, na której umieszczono ręcznie odkuty z żelaza krzyż z promieniami. Domek kapliczki jest bogato dekorowany, z arkadowymi otworami w ścianach a jego środkowa część to wykonane z blachy sceny ukrzyżowania (z krzyżem i narzędziami Męki Pańskiej). Boczne ściany zawierają oleodruki o treści religijnej, które są zasłonięte szybkami.

Kapliczka jest jednym z cenniejszych obiektów małej architektury sakralnej Gór Świętokrzyskich. Na terenie muzeum będzie nas cieszyć swoim widokiem przez długie lata…

Materiały informacyjne: Muzeum Wsi Kieleckiej.

Podziel się z innymi