Roman Jagoda

Murowana kapliczka w Czaszynie

Murowana kapliczka w Czaszynie

Zabytkowa kapliczka w górach

Zabytkowa kapliczka w Czaszynie, gm. Zagórz, pow. Sanok.

Czaszyn leży na pograniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Ta murowana kapliczka z 1908 roku, stojąca w otoczeniu ogromnych lip, jest nietypowo postawiona na planie ośmioboku. Ma ciekawą kopułę z latarnią i odkutym krzyżem łacińskim. Dach pokryty jest blachą. W kapliczce, która poświęcona jest Matce Bożej, znajduje się we wnętrzu krzyż a także obraz i figura Maryi.

Jednakże jej stan techniczny jest bardzo, bardzo kiepski. W rozmowie z gospodynią, która mieszka dokładnie naprzeciwko kapliczki (a której rodzina brała udział w jej budowie) dowiedziałem się, że w zasadzie kapliczka trzyma się jedynie na tynku i farbie. Strach jest nawet w niej sprzątać, mycie okien jest praktycznie niemożliwe.

Pomimo zgody ks. proboszcza na wykonanie remontu zabezpieczającego siłami mieszkańców wsi okazuje się, że nie jest to możliwe, gdyż kapliczka jest zabytkiem. Wszelkie prace muszą być wykonane według planów i zgody konserwatora. Znaczy to oczywiście taki wzrost kosztów, że nie stać na to parafian.

I chociaż kapliczka jest zadbana, przyszłość jej rysuje się niezbyt różowo.

Podziel się z innymi