Roman Jagoda

Kapliczka w Bóbrce

Kapliczka w Bóbrce

Kapliczka pańszczyźniana

Kapliczka pańszczyźniana z 1848 r. w Bóbrce /pow. Lesko/ jest jedną z najstarszych w całym regionie. Związana jest z faktem zniesienia pańszczyzny w Galicji. Chłopi skwapliwie zakopali pod kapliczką wszelkie dokumenty o ich powinnościach  względem dworu.

W 2001 roku kapliczka została gruntownie odnowiona a w jej wnętrzu umieszczono współczesną ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem nazwaną  „Umileniem”,  autorstwa Leona Chrapki. Z kapliczką tą wiąże się taka historia. Podczas poszerzania drogi w Bóbrce w 1932 roku należało ją przesunąć kilka metrów. Komunistyczni agitatorzy podburzyli chłopów, że to panowie odkopują pochowaną przed wielu laty pańszczyznę i chcą jej przywrócenia.

Chłopi z Bóbrki i z kilku sąsiednich wsi, uzbrojeni w kosy, widły i siekiery, rozpędzili robotników, napadli na urzędników i posterunek policji. Kiedy w odwecie aresztowano zbuntowanych, dzwony ze wszystkich kościołów i cerkwi wezwały chłopów do walki, co przyczyniło się między innymi do wybuchu tzw. Powstania leskiego. Doszło wtedy do regularnych walk powstańców z oddziałami wojska i policji, w których zginęło kilkanaście osób, wiele było rannych a kilkaset aresztowanych.

Podziel się z innymi