Kapliczka w Sędziejowicach

Dawniej we wsi Sędziejowice były trzy jednakowe krzyże. Najstarszy z nich postawiony został w roku 1897. Ufundowała go rodzina Kurasiewiczów. Przetrwała do dziś prawie w takim samym  kształcie. Drugi krzyż, przy ulicy Leśnej, obsadził Piotr Piasecki w 1939 r. Syn Piotra, Franciszek, wykopał na swoim polu kamień, który wykorzystał jako podstawę do wymurowania krzyża.

Kilka lat temu, z inicjatywy Krystyny Komorowskiej oraz mieszkańców Sędziejowic, kamienny postument zastąpiono murowanym z cegły, a kamień przewieziono na miejscowy cmentarz. Stoi tuż obok kaplicy cmentarnej.

Trzeci krzyż, niegdyś obok pani Brzeszczyńskiej, już nie istnieje.

Lokalizacja kapliczki:

https://goo.gl/maps/95s9TXJdvip

Podziel się z innymi