Mirosława Gątkowska

Figura w Boleszynie

Figura w środku drzewa

Lokalizacja: Boleszyn na trasie z Lidzbarka Welskiego do Nowego Miasta.

Figura Matki Boskiej została umieszczona w środku drzewa, w które uderzył piorun zostawiając duży otwór. Dla upamiętnienia miejsca gdzie na lipie ukazała się Matka Boska powstał kościół.

Umieszczona w drzewie figura jest repliką, ponieważ oryginalna znajduje się w muzeum diecezjalnym w Toruniu. Drzewo z figurą Matki Bożej znajduje się w sąsiedztwie pięknego, drewnianego kościoła, zbudowanego z drewna sosnowego, pod wezwaniem Św. Marcina. W tym zabytkowym kościele znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Boleszyńskiej.

Na przełomie XVII-XVIII wieku wybuchła epidemia cholery. Parafianie zwrócili się do Matki Bożej z prośbami. Prośby zostały wysłuchane, a kult cudownego obrazu rozszerzył się jako dziękczynienie za liczne łaski i uzdrowienia.

Sanktuarium w Boleszynie jest miejscem, gdzie pielgrzymują ludzie z okolicznych wsi jak i całej Polski. W kościele znajduje się wiele eksponatów figurujących w katalogu zabytków.

Obok kościoła i figury stoi drewniana dzwonnica. To cudowne miejsce do dnia dzisiejszego przesiąknięte jest historią i niesamowitym klimatem.

Kto raz tu trafi, zawsze wraca.

Podziel się z innymi