Krzyż Pokutny

Łagiewniki to nazwa dzielnicy Bytomia. Nazwa pochodzi od rzemieślników prawdopodobnie zamieszkujących w średniowieczu tę okolicę. Wykonywali oni gliniane lub drewniane naczynia do przechowywania płynów, tzw. „łągwie“. Tu przy ul. św Cyryla i Metodego na kamiennym postumencie stoi niewielki wykonany z piaskowca w kształcie litery T krzyż.

Jedna z legend mówi że w tym miejscu kazania głosili św Cyryl i Metody. Właśnie na pamiątkę tych wydarzeń został postawiony. Jednakże, jak stwierdzili badacze, krzyż jest znacznie starszy. Wcześniej były tu pola. O Łagiewnikach dopiero wspomina akt lokacyjny Bytomia z 1254 roku. Postawienie takiego krzyża było symbolem pokuty mordercy. Odkupywał swą zbrodnię, pokrywając koszty pogrzebu, łożył na utrzymanie rodziny ofiary. Składał też stałą ofiarę na rzecz kościoła. Jednym z elementów odkupienia winy była też bosa pielgrzymka do miejsca świętego. Ostatnim elementem tej pokuty było postawienie takiego krzyża i pojednanie przy nim z rodziną ofiary.

W 1975 roku krzyż został wpisany do rejestru zabytków. W 2003 roku dokonano renowacji krzyża. W 2011 roku nieznani sprawcy dokonali dewastacji krzyża oblewając go żółtą farbą.

Lokalizacja kapliczki:

50°19’17.9″N 18°55’43.7″E

Podziel się z innymi