Marzanna Mastalerz i kpt. lot. Włodzimierz Koper-Koperkiewicz

Kapliczka w Ogonowicach

Przydrożna kapliczka

Kapliczka przydrożna we wsi Ogonowice (woj. Łódź, pow. Opoczno, gmina Opoczno), przed posesją nr 184, obok tak zwanych „Adamowych Ściegien”.

Obiekt jest ogrodzony i składa się z: dwóch schodków, trzech prostopadłościanów (dwa leżące, jeden stojący), krzyża (na ozdobnej podstawie) z ukrzyżowanym Panem Jezusem. Między drugą i trzecią bryłą znajduje się ozdobna pozioma płyta. Na frontowej ścianie bryły w kształcie stojącego prostopadłościanu wykuto napis:

„KTÓRYŚ CIERPIAŁ
ZA NAS RANY
JEZU CHRYSTE
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
WŁOŚCIANIE Z OGONOWIC
21 III/1918”.

Według ustnych przekazów na początku XX wieku na polach okolicznych włościan polowali myśliwi. Pod koniec każdego roku za zniszczenia wypłacali odszkodowanie, które dzielono między poszkodowanych rolników.

W 1918 roku Józef Białas zwołał zebranie i zaproponował, aby otrzymane pieniądze przeznaczyć na ufundowanie kapliczki. Miało to być votum wdzięczności za szczęśliwie przeżytą I wojnę światową. Pomysłodawca pojechał do Żarnowa i u kamieniarza Marcina Szczegielniaka zamówił kapliczkę z żarnowskiego piaskowca.

W 2015 roku na obiekcie zamieszczono tabliczkę upamiętniającą Jana Pawła II. Okoliczni mieszkańcy bardzo dbają o kapliczkę.

Składki przeznaczane są na remonty, modernizacje i dekoracje. W maju i czerwcu mieszkanki tej części Ogonowic śpiewają przy kapliczce religijne pieśni.

Podziel się z innymi