Marzanna Mastalerz i kpt. lot. Włodzimierz Koper-Koperkiewicz

Kapliczka słupowa

Kapliczka św. Ducha

Kapliczka znajduje się w Opocznie (woj. Łódź, pow. Opoczno) w miejscu, gdzie ul. Inowłodzka łączy się z pl. Kilińskiego, obok Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie.

Zbudowano ją z piaskowca. Jest wysoka. Jej postument składa się z kilku części o różnych kształtach. Zwieńczona jest krzyżem (obecny jest kolejnym).

Kapliczka pochodzi z 1818 roku, a jej historia jest związana z istniejącą tam Parafią Szpitalną św. Ducha i św. Leonarda. Zakonnicy św. Ducha zwani Duchakami bezinteresownie leczyli ubogich, opiekowali się starcami i sierotami, na parafialnym cmentarzu grzebali ubogich zmarłych.

W czasie wojen napoleońskich okoliczna ludność znacznie zubożała i kościół popadał w ruinę. Rozebrano go w 1818 roku, a na pamiątkę na usypanym wzniesieniu w centrum skrzyżowania ul. Moniuszki i ul. Inowłodzkiej postawiono kapliczkę.

Otoczono ją płotem kowalskiej roboty. W okresie międzywojennym modernizowano ulice i przesunięto kapliczkę na dzisiejsze miejsce, czyli na teren dawnej parafii.

Podziel się z innymi