Marzanna Mastalerz i kpt. lot. Włodzimierz Koper-Koperkiewicz

Kapliczka w Woli Załężnej

Kapliczka św. Jana Nepomucena

Kapliczka św. Jana Nepomucena znajduje się we wsi Wola Załężna (woj. Łódź, pow. Opoczno), obok skrzyżowania, w granicy prywatnej posesji.

Jest to murowany, niewielki prostopadłościan pomalowany na biało i przykryty czterospadowym gontowym daszkiem. W ścianie frontowej znajduje się otwór zwieńczony łukiem, przez który widać figurę ś. Jana Nepomucena na postumencie. Figura oddzielona jest poręczą z metalowych prętów. Wewnątrz znajdują się sztuczne kwiaty.

Według opracowania W. Koperkiewicza (w Muzeum Regionalnym w Opocznie) kapliczka pochodzi z XVIII wieku i jej patronem został ten święty, ponieważ jest orędownikiem podczas powodzi a jego kult był rozpowszechniony w tych właśnie czasach. Natomiast w Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/wiki/Wola_Załężna) napisano, iż figurka św. Jana jest podziękowaniem za ocalenie w czasie epidemii cholery w latach 1830 i 1848.

Podziel się z innymi