Marzanna Mastalerz i kpt. lot. Włodzimierz Koper-Koperkiewicz

Figura Chrystusa w Opocznie

Figura Chrystusa w Opocznie

Figura we wnęce muru

Figura Chrystusa Frasobliwego w Opocznie (woj. Łódź, pow. Opoczno), we wnęce muru oporowego wyznaczającego obszar parafii i kościoła św. Bartłomieja od strony ul. Szewskiej.

Oryginalna rzeźba została wykonana w piaskowcu, w 1743 roku. Początkowo znajdowała się w cmentarnym kościółku św. Marii Magdaleny (przy ul. Moniuszki) w nieistniejącej już kruchcie. Umieszczono ją na stylowym fotelu. W 1957 roku ówczesny proboszcz parafii św. Bartłomieja zarządził przeniesienie figury na dzisiejsze miejsce.

W 1991 roku nieznani sprawcy zniszczyli figurę. Wszystkie jej części zebrał kościelny, położył na ołtarzu św. Stanisława Kostki i św. Józefa Robotnika w kościele św. Bartłomieja i dołączył kartkę z wymownym napisem: Cóżem ci zawinił.

Renowację starej rzeźby zlecono mgr Jakubowi Bałtowskiemu i dla bezpieczeństwa ustawiono ją w Muzeum Regionalnym w Opocznie. Wojciech Grzędowski sporządził jej dokładną replikę w drzewie lipowym. Replika została postawiono we wnęce. W 1993 roku, po nabożeństwie w Wielki Czwartek do figury udała się uroczysta  procesja, a proboszcz ks. kan. dr Adam Zając poświęcił ją. Okoliczni mieszkańcy ozdabiają ją kwiatami.

Podziel się z innymi