Marzanna Mastalerz i kpt. lot. Włodzimierz Koper-Koperkiewicz

Chrystus Frasobliwy

Kapliczka Chrystusa Frasobliwego w Opocznie

Kapliczka Chrystusa Frasobliwego w Opocznie (woj. Łódź, pow. Opoczno), przy ul. Szpitalnej, w narożu skweru na pl. Strażackim.

Kapliczka składa się z: dwóch schodków, wysokiej ozdobnej kolumny, figury Chrystusa Frasobliwego pod zadaszeniem. Na ścianie bryły w kształcie prostopadłościanu, od strony ul. Szpitalnej wykuto napis:

1747

JAN KOZERA-

WSKI LMO

Informacje o tym obiekcie zaczerpnięto z opracowania Włodzimierza Koperkiewicza (Muzeum Regionalne w Opocznie). Fundatorem kapliczki był burmistrz Opoczna, Jan Kozerawski. Bardzo dobrze sprawował swój urząd i został zaproszony przez Stanisława Małachowskiego (marszałka Sejmu Czteroletniego) na ogólnopolski zjazd burmistrzów.

Rzeźbę Chrystusa wykonano z wapienia pińczowskiego, a pozostałe kamienne elementy z piaskowca. Nie wiadomo, co oznaczają trzy ostatnie litery wykutego napisu. Wcześniej kapliczka stała po przeciwnej stronie skweru. Zamieszkująca obok społeczność żydowska bezcześciła ją i dlatego  w okresie międzywojennym urzędnik magistratu Stanisław Zięba postarał się o jej przeniesienie na obecne miejsce.

Po I wojnie światowej figurę oświetlono lampką, którą zlikwidowano w latach sześćdziesiątych XX wieku. Kapliczką opiekowały się siostry zakonne ze zgromadzenia św. Wincentego á Paulo, pracujące w pobliskim Szpitalu Powiatowym im. św. Władysława. W maju i w czerwcu okoliczni mieszkańcy, siostry zakonne i  niektórzy chorzy śpiewali religijne pieśni.  W 1993 roku chuligani zrzucili figurę z kolumny. Zabrali część twarzową Chrystusa, a pozostałe części rzeźby zostawili. Sprawą zainteresowały się władze miasta i kierownictwo Muzeum Regionalnego w Opocznie.

Renowację i rekonstrukcję rzeźby zlecono Jakubowi Bałtowskiemu. Odtworzenie twarzy Chrystusa było możliwe dzięki bardzo dokładnej i szczegółowej dokumentacji W. Koperkiewicza. W 1994 roku figura powróciła na dawne miejsce. W kościele św. Bartłomieja odbyła się wtedy uroczysta Msza Święta, a po niej procesja razem z ks. Adamem Zającem udała się na ul. Szpitalną.

Podziel się z innymi