Maria Król

Kapliczka w osiedlu Golińskie

Kapliczka w osiedlu Golińskie

Kapliczka na postumencie z płytek

Kapliczka słupkowo-szafkowa znajduje się na posesji Urszuli i Tadeusza Kaimów przy drodze rzecznej Czeczotki – Brodki, w osiedlu Golińskie.

Postawiona na dwuuskokowym postumencie z płytek. Ufundowana przez ww. właścicieli. Poświęcona w 2000 roku przez ks. Stanisława Bochniarza. Słupek w kształcie prostopadłościanu. Na ogzymsowanym słupku, szafka metalowa, oszklona, oświetlona. Daszek czworoboczny kryty blachą, zwieńczony sterczyną z ozdobnym krzyżem bez wizerunku.

Wewnątrz szafki, figura Pana Jezusa. Na słupku, pod ogzymsowaniem, obrazy Pana Jezusa i św. Faustyny z napisem na marmurze: „św. Faustyno, módl się za nami”. Kapliczka wykonana przez wyżej wymienionego właściciela.

Opiekunowie: jak wyżej.

Intencja. Prośba o zdrowie i błogosławieństwo dla rodziny

Podziel się z innymi