Małgorzata Nisztuk

Kapliczka Św. Jana Nepomucena - Nowiny

Przy drodze we wschodniej stronie Nowin Horynieckich, na niewielkim pagórku bieli się kapliczka, która jest ściśle związana z historią tych terenów. Datowana jest na XVII wiek. Kapliczka nazywana jest również kapliczką: Sobieskiego lub Turecką.

Odwołując się do lokalnej tradycji natrafiamy na historię kiedy to jesienią 1672 roku tatarski zagon powraca z łupieżczej wyprawy. Przechodzący w pobliżu wsi Tatarzy prowadzili liczny jasyr. Ponieważ nie mogli przedrzeć się przez okoliczne podmokłe tereny i wezbrane jesienią potoki zmusili jeńców, by wozami przywieźli kamień i z niego usypali groblę. Nadciągnęły wojska Jana Sobieskiego, które rozbiły Tatarów i uwolniły jasyr. W podzięce za uratowanie życia ocaleni więźniowie postanowili wznieść kapliczkę. Do tego celu użyli wieziony na wozach kamień. Od tego czasu na wzgórzu dominującym nad wsią wznosi się kamienna kapliczka, której obecna forma pochodzi z I połowy XIX wieku. Patronuje jej św. Jan Nepomucen, którego figura znajduje w kapliczce.

Obecnie jest kryta dachem trój spadowym obitym blachą, dach zwieńczony jest latarnią w której znajdował się mały dzwon -sygnaturka. Ścian wejściowa posiada dwie ślepe wnęki i jedną otwartą, tylna jedną ślepą, pozbawione są okien, na bocznych umieszczono po jednym oknie. Wokół dawniej znajdował się stary rzymskokatolicki cmentarz, obecnie zachował się tylko kamienny krzyż z lat 1914-20 z napisem:

Od powietrza głodu ognia i wojny zachowaj nas Panie.

Lokalizacja kapliczki:

Nowiny Horynieckie

Podziel się z innymi