Ludwika Dulska

Kapliczka ze statuetką

Historia kapliczki

Kapliczka ze statuetką Matki Bożej została wyrzucona na śmieci wraz z malowidłami przez syna byłych właścicieli.

Odkupiłam ją od niego, i tak u mnie jest około 50 lat. Kilka lat była zawieszona w pokoju, a potem w wybudowanym postumencie o szklanej osłonie umieszczonym w ogródku przy drodze.

Podziel się z innymi