Lesław Smyk / Ryszard Kozikowski

Panieneczka Święta

Figurka z Lubelszczyzny

Niniejsza figurka Przenajświętszej Panienki, ergo Panieneczki Świętej ma swoją historię, która zawiera się w słowach następujących:

Figurka owa została przywieziona do Kolonii Stryjno (Lubelszczyzna) z Częstochowy w roku Pańskim 1926 z pielgrzymki parafian z Częstoborowic, w tym rodziny Siwczaków i Smyków w intencji powodzenia Przewrotu Majowego oraz rządów Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do roku 1963 przebywała w domu Stanisława i Klementyny Smyków w Stryjnie, powiecie krasnystawskim, gdzie niżej podpisany ofiarodawca miał okazję Ją podziwiać w wieku będąc młodzieńczym, podczas corocznie spędzanych u dziadka Stanisława kanikuł.

Następnie przebywała Ona wraz z dziadkami ofiarodawcy w Lipnie (obecnie Kujawsko-Pomorskie) do 1973 roku, po czym osiadła w Skępem, powiat lipnowski, wraz ze Stanisławem i Klementyną Smykami oraz Heleną Siwczakową (matką Klementyny).

Pozostała tamże po śmierci wszystkich trojga aż do roku 2012, kiedy to wydobył Ją z zapomnienia wnuk ich poniżej podpisany i ofiarował Ryszardowi Kozikowskiemu, aby przywróciwszy dawne walory estetyczne mógł Ją eksponować we wzniesionej przez Mistrza Adama Tomaszewskiego kapliczce w posiadłości swojej we wsi Elganowo, ku Jej czci i chwale, a zadowoleniu i wdzięczności wszystkich Jej akolitów.

Figurka i kapliczka została poświęcona przez ks. Józefa Grażula, proboszcza parafii Pasymia i przy koncelebracji ks. Adama Czarcińskiego, proboszcza parafii Grom, w dniu 10 sierpnia, A.D. 2013.  Ofiarodawca Lesław Andrzej Smyk, sierpień, A.D. 2013.

Fotografia: Ryszard Kozikowski
Opis kapliczki: Lesław Smyk
Podziel się z innymi