Kazimierz Gajek

Ceglana kaplica w Knurowie

Ceglana kaplica w Knurowie

Kaplica św. Barbary z XIX w.

Województwo śląskie, powiat gliwicki, miejscowość Knurów, dzielnica Krywałd, ulica Zwycięstwa.

Ceglana kaplica św. Barbary z roku 1887 znajduje się przy ulicy Zwycięstwa w Krywałdzie (dzielnica Knurowa).

Informacje pochodzą ze strony:

http://www.przydrozne.eu/strony/gliwicki/k_gliwicki_karta_kd101.html

Architektura: Kaplica na rzucie prostokąta z trójbocznym prezbiterium. Murowana, nieotynkowana kaplica ma neogotyckie formy. Przypory, sterczyny i inne neogotyckie elementy konstrukcyjne są silnie wyeksponowane. Front ujęty w potężne przypory przechodzące ponad gzymsikami w sterczyny zwieńczone ostrosłupowymi daszkami z główkami nadającymi daszkom formę wieży szachowej. Wokół kapliczki biegnie cokół z kilku warstw cegieł. Sześć przypór zwieńczonych dwuspadowymi daszkami wzmacnia też boki kaplicy i prezbiterium. Wejście ujęte portalem o niezbyt ostrym łuku. Wejście zamknięte masywnymi drzwiami i ozdobną kratą z dwiema rozetkami i krzyżem z koniczynkowymi zakończeniami. W trójkącie pod dachem, we frontowej ścianie, trzy wnęki na figury o formie powtarzającej formę portalu wejściowego. Identycznie ukształtowane okna po obu bokach kaplicy i w prezbiterium. Prezbiterium doświetlone rozetą. Kaplica nakryta dwuspadowym dachem. Nad frontem kaplicy kalenica jest ścięta. Na niej sygnaturka z otworem o ostrołukowym zwieńczeniu, z dzwonkiem zdobionym wizerunkiem św. Barbary. Sygnaturka zwieńczona łamanym daszkiem. Na jego szczycie metalowy krzyż z promieniami i poprzeczkami na końcu ramion.

Wnętrze:

Otoczenie:

Kapliczka stoi na tle zieleni. Plac przed kapliczką wybrukowany. Obok stoi pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej.

Uwagi: W czasie renowacji w 2011 r. zlikwidowano ogrodzenie a w oknach zamontowano kraty. Dzwon jest nowy – poprzedni skradziono. Figury z wnęk skradzione. Kaplica fundowana przez właścicielkę tutejszej prochowni Paulinę Güttler.

Podziel się z innymi