Kazimierz Gajek

Krzyż w Gardawicach

Krzyż w Gardawicach

Boża Męka z figurą

Orzesze-Gardawice – Krzyż Boża Męka z 1875 r., ulica Katowicka. We wnęce cokołu figura Matki Bożej.

Tablica z inskrypcją:

Boże Błogosław naszą ziemię. Ojcze nasz, zdrowaś za Fundatorów Karol i Józefa Sier 1875r.

Krzyż stoi na prywatnej posesji, pośród roślinności. Wpisany do rejestru zabytków 16.07.1973 r. Gardawice są dzielnicą Orzesza. Położone w powiecie mikołowskim na Górnym Śląsku. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1400. Należały one do parafii Woszczyce. W roku 1957 zawiązał się Komitet Budowy Kościoła w Gardawicach. Nie uzyskano jednak zezwolenia władz państwowych na budowę kościoła.

W latach 1959 – 1960 wybudowano dom w stanie surowym, w którym urządzono salkę katechetyczną. Później dom ten stał się tymczasowym kościołem. W roku 1968 została utworzona w Gardawicach stacja duszpasterska, nad którą pieczę powierzono wikariuszowi z Woszczyc księdzu Henrykowi Bednarczykowi.Od 1 lipca 1973 roku Gardawice stały się samodzielną placówką duszpasterską, a ksiądz Henryk Bednarczyk został jej rektorem. Podczas kolędy 1973 roku przeprowadzono wybory patrona tymczasowego kościoła w przyszłej parafii. Wybrano Maksymiliana Marię Kolbego, wtedy jeszcze błogosławionego.

Parafia w Gardawicach została erygowana 15 marca 1981 roku. W roku 1986 po licznych staraniach uzyskano zezwolenie na budowę kościoła i w maju przystąpiono do budowy. Projektantem był inż. Zygmunt Fagas, konstruktorem inż. Marta Psiuk-Plewa, a autorem projektu wystroju wnętrza artysta plastyk Roman Nyga. Kościół został poświęcony 19 maja 1991 roku przez biskupa katowickiego Damiana Zimonia.

Podziel się z innymi