Kazimierz Gajek

Ogród botaniczny w Bujakowie

Ogród botaniczny w Bujakowie

Zaczarowany ogród

Pozostańmy jeszcze w zaczarowanym ogrodzie w Bujakowie, położonym w południowej części województwa śląskiego. W 1976 roku ks. kan. Jerzy Kempa, założył tu parafialny ogród botaniczny. Zajmuje on teren o powierzchni ok. 1 ha przy kościele św. Mikołaja . Ogród zdobył sławę, a na wycieczki zaczęli przyjeżdżać tutaj ludzie z całego Śląska. Stał się także ulubionym miejscem plenerowych fotografii nowożeńców. Na jego obszarze znajduje się probostwo i klasztor Sióstr Służebniczek.

Z kościołem w Bujakowie związana jest też legenda, iż pierwszy kościół na tym terenie poświęcił św Wojciech w czasie swojego pielgrzymowania do Gniezna. Wspomniany Ks. Kempa drzewa zaczął ozdabiać figurkami świętych, stworzył pasiekę oraz sztuczny staw. Nie mogłem się oprzeć, stąd dwa zdjęcia niezwykłego drzewa obfitującego w figury świętych. Kogo tu można zobaczyć. Jest święty Krzysztof, patron mostów, miast położonych nad rzekami, przewoźników, flisaków, biegaczy i żeglarzy, podróżników i pielgrzymów i dobrej śmierci – szczególnie na wschodzie, a obecnie patronuje kierowcom.

W Bujakowie w pniu drzewa przedstawiony jest z Dzieciątkiem Jezus na barkach. Jest też święta Barbara, patronka górników i osób umierających. W dłoni trzyma kielich z Najświętszym Sakramentem. Obok niej wieża z trzema oknami, w której Barbara została uwięziona. Kolejny święty to święty Jerzy, patron wielu miast i regionów. Tuż obok święta Anna Samotrzecia z z Matką Bożą i małym Jezusem. Kolejna figura świętej – to święta Jadwiga z koroną w dłoniach. Obok św. Cecylia. Jej atrybutem w bujakowskim drzewie jest tym razem harfa. Święty Florian patron wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników i koksowników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Jest również postać księdza Górki, proboszcza Bujakowa. W Bujakowie zasłynął on jako popularyzator wiedzy rolniczej. Został zamordowany w Dachau 8 lipca 1942 r.

Gdyby nie ksiądz Franciszek Górek, być może nie oglądalibyśmy tu tego miejsca, miejsca oazy spokoju, skłaniającego do refleksji i modlitwy…

Podziel się z innymi