Kazimierz Gajek

Boża Męka w Palowicach

Boża Męka w Palowicach

Kamienny krzyż z XIX w.

Krzyż kamienny, Boża Męka, w Palowicach na Górnym Śląsku ul. Wiejska 104. Rok powstania – 1861.

Wieś Palowice leży na Płaskowyżu Rybnickim między Orzeszem a Żorami, w gminie Czerwionka Leszczyny w powiecie rybnickim. Liczy ok. 1390 mieszkańców. Pierwsza historyczna wzmianka źródłowa o wsi (właściwie o jej przysiółku Hochołóg1) pochodzi z 1308 r., a zamieszczona jest w dokumencie wydanym przez księcia Leszka, następcę księcia raciborskiego Władysława.

Wzmiankowany krzyż stoi na prywatnej posesji przy ulicy Wiejskiej 104. Krzyż odnowiony, bardzo zadbany. Postument:-podstawa dwuelementowa, schodkowa. Cokół oddzielony od podstawy płytą o daszkowym profilu. Cokół szeroki, niezbyt wysoki. Na jego froncie wyryta inskrypcja w języku niemieckim. Cokół zwieńczony daszkowym gzymsem podciętym łukowym profilem. Brak figury Matki Bożej.Krzyż na dwuwarstwowej stopce.Belki krzyża fazowane. Ramiona krzyża zakończone w koniczynkę. Figura Chrystusa pełna lecz niewielka. Kartusz INRI w układzie poziomym, mały, lekko falowany.

Podziel się z innymi