Kazimierz Gajek

Św. Barbara w Palowicach

Św. Barbara w Palowicach

Figura Św. Barbary

Święta Barbara w Palowicach.

Miejscowość Palowice położona jest 20 km na południe od Katowic, na obrzeżu Puszczy Pszczyńskiej w granicach Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich. Pierwsza wzmianka o Palowicach pochodzi z 25 lutego 1308r.Palowice mogą poszczycić się jednym ze 122 zabytkowych kościółków, jakie zachowały się na Górnym Śląsku. Drewniany kościół z 1606r. został przeniesiony z Leszczyn, do Palowic w 1981r.

Świątynię zbudowano w konstrukcji zrębowej w latach 1594-1595.  Kościół odtworzono przy mało ruchliwej ulicy Woszczyckiej, przeciętej kilkadziesiąt metrów  dalej  przez   nieczynną linię kolejową, na lekkiej wyniosłości terenu. Prace przy rekonstrukcji kościoła, wykonywane przez grupę pięciu cieśli z Orawy kierowaną przez 76-letniego wówczas Floriana Rapacza z Harbakuza, rozpoczęto 18.05.1981 r., a zakończono 8.08.1981 r. W nowym miejscu kościół nie tylko zachował, ale nawet poprawił swój pierwotny kształt, wystrój i charakter. W miejsce murowanej zakrystii, istniejącej w Leszczynach od 2 połowy XIX w., dobudowano zakrystię drewnianą. Otoczenie kościoła odpowiada czasom, w których żyjemy. Dawniej kościół otoczony był cmentarzem, co symbolizowało więź współczesnych z przodkami spoczywającymi obok kościoła, ich „udział” w odprawianych nabożeństwach.

Obecnie nowe kościoły, w tym przenoszone drewniane, przylegają do parkingów zbudowanych dla parafian. Tak jest i w Palowicach. Z tyłu parkingu znajduje się dzieło Alfreda Buchty, ludowego artysty z Palowic-figura  św. Barbary, patronki górników. W ikonografii Św. Barbarę ukazywano przede wszystkim jako patronkę dobrej śmierci w koronie i aureoli, w płaszczu z welonem, trzymającą palmę męczeństwa, kielich z hostią lub monstrancję lub wspartą na mieczu, od którego zginęła. Często w tle umieszczano wieżę, w której była więziona, z trzema oknami symbolizującymi Trójcę Świętą.

O prawdziwie wymiernych korzyściach płynących z nabożnego stosunku do Patronki doskonale wiedzą górnicy, którym święta Barbara daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko w czasie pracy, ale również podczas powrotnej drogi do domu.U nas na Górnym Śląsku w  kopalniach znajdują się kaplice pod wezwaniem świętej Barbary lub umieszcza się  jej wizerunek w cechowni. Przy obrazie lub figurze świętej zapala się  świece i modli  się przed pracą. Modlitwę i pieśni zaczynał jeden spośród najstarszych w braci górniczej.Tak było kiedyś, tak jest też i teraz.

Modlitwa:

Święta Barbórko, panno i męczenniczko nasza,

Proś za nas, módl się za nas.

Do Jezusa Pana przyczyniaj się za nas,

Aby nam raczył odpuścić wszystkie nasze złości,

A potym nas przyjął do wieczności. Amen.

Podziel się z innymi