Karol Zurek

Kapliczka w Rzepiskach

Matka Boża Fatimska

Zupełnie niespodziewanie napotkana na turystycznym szlaku, pięknie stylowo ozdobiona kapliczka Matki Bożej Fatimskiej.

Lokalizacja w obrębie miejscowości Rzepiska w rejonie przysiółka Pawełki.

Podziel się z innymi