Juliusz Grzelczak

Mała kapliczka w Łodzi

Mała kapliczka w Łodzi

Kapliczka przy bramie wjazdowej

Kamienica znajdująca się przy ul. Andrzeja Struga 5 w Łodzi została wzniesiona w roku 1890 (data na szczycie elewacji). W latach 1899-2004, na wysokim parterze funkcjonowała w niej prywatna biblioteka sióstr Felicji i Haliny Pieńkowskich. Korzystał z niej również m.in. młody wówczas Julian Tuwim. On to również uratował bibliotekę przed jej likwidacją w 1953 r. wystosowując pisma do odpowiednich instytucji. Prośby poskutkowały i uniwersytet dziecinny (jak to nazwał bibliotekę Tuwim w swoich pismach) funkcjonował jeszcze bardzo długo po śmierci poety (który zmarł 27 grudnia 1953 r.).

Jest jeszcze jedna mała, ciekawa rzecz na którą warto zwrócić uwagę będąc przy tym budynku. To malutka kapliczka z figurą Serca Pana Jezusa umieszczona po prawej stronie bramy wjazdowej. W jakiej intencji została niegdyś umieszczona w fasadzie budynku – nie umiem odpowiedzieć. Ważne, że podczas remontu została zachowana i również odnowiona.

Podziel się z innymi