Juliusz Grzelczak

Kapliczka w Niemysłowie

Kapliczka w Niemysłowie

Wysoka przydrożna kapliczka

Niemysłów to stara wieś leżąca w gminie Poddębice i położona przy drodze wojewódzkiej nr 478, pierwsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1262 roku. Od wczesnych lat powstania tej miejscowości była ona własnością biskupów gnieźnieńskich, w zasadzie aż do XIX wieku Niemysłów należał do dóbr arcybiskupów. Przy wspomnianym trakcie wojewódzkim i przy rozwidleniu drogi prowadzącej do wschodniej części osady, natkniemy się na bardzo ciekawą kapliczkę przydrożną pochodzącą z XIX wieku. Jest to budowla dość wysoka, składająca się z kilku kondygnacji, murowana i wtórnie otynkowana. Kapliczka umiejscowiona jest na wydzielonym terenie, otacza ją pięknie kute ogrodzenie i zieleń. W jej dolnej części znajdują się dwie tabliczki zawierające informacje o niej.

Pierwsza pochodzi z roku ufundowania (wykonana została przez Wł. Urbanowicza w Łodzi), druga z okresu powojennego. Dowiadujemy się z niej, że kapliczka została wybudowana w roku 1866, a fundatorami byli Toma. i Józefa Sikorscy (Tomasz?; Józefa – jako imię żeńskie). Druga tabliczka informuje, że obiekt ten został zniszczony w 1942 roku i odbudowany przez młodzież Niemysłowa w roku 1948, poświęcając zarazem kapliczkę ku czci Matki Bogarodzicy Niepokalanej Maryi.

Bardzo ciekawa jest jej górna część, bowiem tworzy ją przeszklony prześwit z zaokrąglonymi arkadami, wewnątrz ustawiona jest współczesna figurka Maryjna. Szczyt kapliczki zdobią wnęki, wewnątrz których umieszczono obrazy z wizerunkami świętych, całość przykryta daszkiem namiotowym, który wieńczy również kuty krzyż. Kapliczka prawdopodobnie nie jest wpisana do rejestru zabytków, ale jej stan pozwala stwierdzić iż jest pod ścisłą opieką mieszkańców.