Juliusz Grzelczak

Kapliczka w Niemysłowie

Kapliczka w Niemysłowie

Wysoka przydrożna kapliczka

Niemysłów to stara wieś leżąca w gminie Poddębice i położona przy drodze wojewódzkiej nr 478, pierwsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1262 roku. Od wczesnych lat powstania tej miejscowości była ona własnością biskupów gnieźnieńskich, w zasadzie aż do XIX wieku Niemysłów należał do dóbr arcybiskupów. Przy wspomnianym trakcie wojewódzkim i przy rozwidleniu drogi prowadzącej do wschodniej części osady, natkniemy się na bardzo ciekawą kapliczkę przydrożną pochodzącą z XIX wieku. Jest to budowla dość wysoka, składająca się z kilku kondygnacji, murowana i wtórnie otynkowana. Kapliczka umiejscowiona jest na wydzielonym terenie, otacza ją pięknie kute ogrodzenie i zieleń. W jej dolnej części znajdują się dwie tabliczki zawierające informacje o niej.

Pierwsza pochodzi z roku ufundowania (wykonana została przez Wł. Urbanowicza w Łodzi), druga z okresu powojennego. Dowiadujemy się z niej, że kapliczka została wybudowana w roku 1866, a fundatorami byli Toma. i Józefa Sikorscy (Tomasz?; Józefa – jako imię żeńskie). Druga tabliczka informuje, że obiekt ten został zniszczony w 1942 roku i odbudowany przez młodzież Niemysłowa w roku 1948, poświęcając zarazem kapliczkę ku czci Matki Bogarodzicy Niepokalanej Maryi.

Bardzo ciekawa jest jej górna część, bowiem tworzy ją przeszklony prześwit z zaokrąglonymi arkadami, wewnątrz ustawiona jest współczesna figurka Maryjna. Szczyt kapliczki zdobią wnęki, wewnątrz których umieszczono obrazy z wizerunkami świętych, całość przykryta daszkiem namiotowym, który wieńczy również kuty krzyż. Kapliczka prawdopodobnie nie jest wpisana do rejestru zabytków, ale jej stan pozwala stwierdzić iż jest pod ścisłą opieką mieszkańców.

Podziel się z innymi