Jerzy Żmihorski

Jastrzębiec – kapliczka św. Antoniego

Tam zaczyna się Galicja

Nieopodal Tarnogrodu leży Bukowina z modrzewiowym kościołem ufundowanym przez profesorów Akademii Zamojskiej. Od południa graniczy Bukowina z wsią Jastrzębiec, ale pomiędzy nimi rozciągają rozległe pola uprawne. „Tam zaczyna się Galicja” – mawiali dawni bukowianie.

Od  połowy XVI wieku ,na skraju Bukowiny stał dwór Jastrzębskich i stąd zapewne nazwa wsi pochodzi. Jedną z pamiątek po nich była drewniana figurka św.Antoniego, którą w połowie XIX wieku umieszczono w drewnianej, krytej gontem kapliczce.

W roku 1936 zmurszałą i wymęczoną przez wiatry kapliczkę zastąpiono nową, murowaną  z wapiennych ciosów. Dawnymi czasy, wracający  z targów w Tarnogrodzie składali  świętemu Antoniemu ofiary, tak zwane „szczęście”.Dziś ten zwyczaj zanika i tylko corocznie w czerwcu odbywa się koło kapliczki msza święta w intencji ofiarodawców.

Wiekową figurkę świętego skradziono w roku 1995 i w kapliczce umieszczono jej kopię.

Podziel się z innymi