Jerzy Żmihorski

Krzyż w Hrebennem

Krzyż w Hrebennem

Pamiątka „swobody” 1905

Na wschodnich rubieżach Polski, na terenach byłego zaboru rosyjskiego napotkamy wielką ilość krzyży które mają jedną, wspólną cechę. Wyrytą na cokole datę : 1905. To pamiątka po ukazie carskim, wydanym właśnie w roku 1905.

Car Rosji złagodził swoje stanowisko w kwestiach religijnych i na podstawie ukazu dawni unici mogli powrócić na łono kościoła rzymskiego. Ponieważ wszystkie cerkwie były od wielu lat świątyniami prawosławnymi, więc dawni unici wraz z rodzinami przechodzili do kościoła rzymskokatolickiego. Przechodzenie na katolicyzm równało się z uznaniem ich polskości.

Powszechna radość z powrotu na łono polskiej religijności zaowocowała wystawianiem krzyży z których większość zachowała się do dziś. Krzyż na fotografii znajduje się kilkadziesiąt metrów od przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem, a to, że wyryto napis cyrylicą nie zmienia historycznego znaczenia tego krzyża, wszak tu zawsze była Polska.

Podziel się z innymi