Jerzy Pilawski

Kapliczka w Jędrzejowie

Kapliczka przy ul. 11 Listopada 60 w Jędrzejowie

Kapliczki są na wsi czymś tak naturalnym, że nawet nie docieka się przyczyny ich powstania. Są, gdyż były – tak jak drzewa, ziemia i obłoki na niebie – pisał Tadeusz Seweryn w książce „Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce”.

Przykład Jędrzejowa dowodzi, że ta zasada dotyczy również miast. Drewniana kapliczka słupowa z figurką Matki Bożej przypomina jędrzejowianom o nieustannej opiece Bożej Rodzicielki.

Świadectwem wciąż żywego kultu maryjnego są kwiaty i znicze zanoszone w rozlicznych intencjach.

Podziel się z innymi