Jerzy Pilawski

Kapliczka przy ul. Kopernika

Kapliczka przy klasztorze

Kapliczka przy ul. Kopernika 44 w Krakowie

Usytuowana tuż przy murze klasztoru Karmelitanek Bosych kapliczka pełniła niegdyś funkcję latarni umarłych – obiektu stanowiącego (w sensie symbolicznym) element graniczny pomiędzy ziemią a niebem, światem żywych i umarłych.

Została zbudowana w 1812 roku, aby oświetlać drogę do kościoła. Od frontu kapliczki znajduje się obraz i płaskorzeźba z wizerunkiem Chrystusa, z boku zaś – obraz z wizerunkiem Matki Bożej. Dwuspadowy daszek został pokryty dachówką i zwieńczony krzyżem.

Wmurowana tabliczka zawiera inskrypcję:

Ta figura postawiona przez Grzegorza służącego z Obserwatoryum Krakowskiego roku 1812. Odnowiona przez A.A. Cząstkiewicza w sierpniu roku 1861.

Podziel się z innymi