Jerzy Pilawski

Figura w Łanach

Figura w Łanach

Ponadstuletnia figura Matki Bożej

Figura Matki Bożej w Łanach

W Łanach k. Wodzisławia znajduje się ponadstuletnia figura Matki Bożej w pozie modlitewnej. Ustawiono ją na betonowym, wielouskokowym postumencie. Chroni ją dwuspadowy daszek z blachy falistej – solidny, lecz niestety niedopasowany pod względem stylu. Na kamiennym cokole wyryto krótką inskrypcję:

ZLITUJ SIĘ

MARYO

NAD POLAKAMI

1906.

Podziel się z innymi